line นิ่มลีสซิ่ง  facebook นิ่มลีสซิ่ง   

กิจกรรมนิ่มลีสซิ่ง

  1. กิจกรรมนิ่มลีสซิ่ง

Activity

กิจกรรมนิ่มลีสซิ่ง

กิจการในเครือนิ่มลีสซิ่ง รวมทั้งบริษัท นิ่มลีสซิ่ง จำกัด เติบโตมาโดยการอุ้มชูของสังคม เรามีวันนี้ได้เพราะการสนับสนุนของพี่น้องร่วมสังคมเดียวกัน จึงถือเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องรับใช้ตอบแทนแก่สังคม พนักงานจะได้รับการปลูกฝังและฝึกฝนให้มีจิตอาสา พร้อมรับใช้สังคมโดยรวม และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

72/1 ถ.เมืองสมุทร ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
097-3458888
    © | All Rights Reserved