line นิ่มลีสซิ่ง  facebook นิ่มลีสซิ่ง   

สมัครงาน

  1. สมัครงาน

Carrers

ตำแหน่งงานว่าง

รับสมัครผู้มาร่วมงานกับเรา สนใจสมัคร สมัครด้วยตัวเองหรือส่งเอกสารมาได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทนิ่มลิสซิ่ง จำกัด 72/1 ถ.เมืองสมุทร ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 097-3458888

  Programmer ประจำสำนักงานใหญ่ เชียงใหม่


job Description

จำนวน 2 อัตรา

ลักษณะงาน เขียนโปรแกรม

  • เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง


* สวัสดิการ ประกันสังคม/โบนัส/ชุดพนักงาน คุณลักษณะเฉพาะตำแหน่ง 1. Basic Programming Skill Basic logic and algorithm 2. Java(OOP) พิจารณาพิเศษ - Applications on Mobile, JavaScript(JS), Rest Full API , CSS, React Native, DB2 ,SQL , MySQL คุณลักษณธของงานที่รับผิดชอบ - ทำงานร่วมกันเป็นทีม มีความรับผิดชอบ เรียนรู้งานได้ไวและสามารถทำงานล่วงเวลาได้ - ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ - กรณีมีประสบกราณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ - เงือนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
72/1 ถ.เมืองสมุทร ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
097-3458888
    © | All Rights Reserved