line นิ่มลีสซิ่ง  facebook นิ่มลีสซิ่ง   

ติดต่อเรา

  1. ติดต่อเรา

Head Office

สำนักงานใหญ่

  • 72/1 ถ.เมืองสมุทร ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
  • 097-3458888
72/1 ถ.เมืองสมุทร ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
097-3458888
    © | All Rights Reserved